جمعه, 08 18th

Last updateD, d M Y ga

اهداف موسسه

مهمترین اهداف موسسه عبارتند از:
•    انجام فعاليت هاي عام المنفعه زيست محيطي به عنوان يك سازمان مردم نهاد
•    حفظ، احیا وتوسعه محیط زیست و منابع طبیعی
•    افزایش آگاهی های عمومی در حوزه ی محیط زیست و منابع طبیعی
•    نهادینه کردن فرهنگ پاسداشت محیط زیست
•    نظارت برعملکرد دستگاه های دولتی
•    نظارت برفعالیت صنایع و کارخانجات
•    توسعه روابط بین المللی موسسه کیمیای سبز
•    احقاق حقوق و مطالبات قانونی محیط زیست
•    اشاعه و نهادينه كردن فرهنگ حفظ و نگهداري از محيط زيست و بازدید از مناطق صنعتی و مناظر طبیعی  در راستای اهداف عالیه زیست محیطی
•    ارائه آموزشهای عموی (زیست محیطی، کشاورزی، منابع طبیعی) به عموم مردم در غالب برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی
•    ايجاد زمينه هاي شغلي در رابطه با محيط زيست و منابع طبیعی
•    همیاری و همکاری سازمانها و نهادهای دولتی به عنوان یک سازمان مردم نهاد
•    انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های زیست محیطی و منابع طبیعی

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت