سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

نقش دسترسی رایگان به داده ها و حفظ محیط زیست محیط زیست

 تا سال 2025، 1.8 میلیارد نفر در کشورها و یا مناطقی با کمبود «مطلق» آب، زندگی خواهند کرد.

پایگاه دسترسی آزاد به داده ها به کشورهای کم آب برای آبیاری غلات کمک خواهد کرد. به گزارش فائو، داده های ماهواره ای می تواند بینش جدیدی را در چگونگی استفاده از آب به صورت کارآمد تر و مولد تر ارائه دهد.

این پرتال جدید که توسط فائو راه اندازی شده است، با استفاده از تصاویر ماهواره ای به کشورهای کم آب در خاورمیانه و شمال آفریقا برای استفاده بهتر مدیریت این منبع و با ارزش کمک می کند.

به گزارش فائو، در حال حاضر همه کشورها در شمال آفریقا و خاورمیانه از کمبود شدید آب رنج می برند که پیامدهای مهم برای کشاورزی آبی در منطقه دارد.

هدف از این پرتال جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ماهواره ای است که می تواند به منظور بهبود بهره وری زمین و آب و افزایش پایداری سیستم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

جیپ هوگون، هماهنگ کننده پروژه و مسئول فنی فائو در بخش زمین و آب می گوید: «در سطح کشور و در مناطق کم آب، گزارشی در مورد بهره وری آب وجود ندارد و این داده ها، کلیدی برای ایجاد سیستم های کشاورزی پایدار در مناطق با منابع کمیاب خواهد بود

فن آوری سنجش از راه دور انقلابی در ارزیابی زمین و بهره وری آب از طریق پوشش بیشتر و ضبط داده ایجاد کرده است.

به گفته جیپ هوگون «فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته نقش بسیار مهمی دارد. این اطلاعات به کسانی که به آن نیاز دارند، از طریقSMS پیام می فرسد. به این ترتیب کشاورزانی که در مناطق کم آب کشور کار می کنند می توانند در سطح اطلاعات حوضه آب توانمند شوند

مصرف آب در سطح جهانی افزایش یافته است

مصرف آب جهان بیش از دو برابر نرخ رشد جمعیت از قرن گذشته رشد داشته است. از طرف دیگر هم امروزه، کشاورزی 70 درصد از آب های شیرین سراسر جهان و تا 95 درصد از آب های شیرین کشورهای در حال توسعه را می بلعد.

کمبود و رقابت برای آب به عنوان تهدید جدی برای امنیت غذایی آینده و کاهش فقر به ویژه در مناطق روستایی رو به افزایش است.

در مناطق نیمه خشک، با وجود افزایش تعداد روستا ها، فقر و دسترسی به آب برای تولید مواد غذایی، دام و مقاصد داخلی وجود دارد. در حالی که آب به عنوان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه و آموزش و پرورش حیاتی است.

تا سال 2025، 1.8 میلیارد نفر در کشورها و یا مناطقی با کمبود «مطلق» آب، زندگی خواهند کرد. همچنین دو سوم از جمعیت جهان می تواند تحت شرایط «استرس» باشد.

استراتژی، آگاهی و اهداف توسعه پایدار

فائو در طول هفته جهانی آب همچنین ابتکارات مناطق مختلف کمبود آب را ارائه کرد.

این سازمان در حال حاضر دو پروژه های مربوط به نظارت بر پیشرفت برای اهداف جدید توسعه پایدار(SDG) را رهبری می کند، شاملSDG 6 که مربوط به منابع آب در جهان است.

" نظارت بهره وری آب در نهایت کشورها را قادر به گزارش یک هدفSDG می سازد که اهمیت فوق العاده نه تنها در مناطق کم آب، بلکه در سطح جهان،" دارد.

نقل قول از ژان مارک فوره، فائو افسر ارشد زمین و آب

ترجمه شده توسط خانم وحیدیان

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت