سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

اولین نشست هفتگی کارگروه محیط زیست در سال 93

اولین نشست هفتگی کارگروه محیط زیست در سال 93 روز دوشنبه با حضور مسئول کارگروه جناب آقای دکتر آقاخانی و اعضای محترم برگزار شد.

طی این جلسه و طبق تقویم رویدادهای محیط زیستی و کشاورزی که در سال گذشته توسط اعضای موسسه کیمیای سبز تهیه و تکثیر شد، برنامه فعالیت های موسسه تا پایان سال جاری (93) برنامه ریزی شد.

هر کدام از اعضا باتوجه به توانایی خود در موضوعات مربوطه اعلام آمادگی و در طرح برنامه ها مشارکت نمودند. لازم به ذکر است که فعالیت های سه ماهه پیش روی موسسه هم اکنون در حال پیگیری می باشند. 

طبق مصوبه آخرین مجمع عمومی کارگروه محیط زیست دوشنبه هر هفته ساعت 18 در مکان خانه سازمان های مردم نهاد برگزار خواهد شد.

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت