سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

پذیرفته شدن طرح اعضای موسسه کیمیای سبز در همایش جهانی جنگل در آفریقای جنوبی

 

پذیرفته شدن طرح اعضای موسسه کیمیای سبز در همایش جهانی جنگل در آفریقای جنوبی

با عنوان:

طرح نظام کشاورزی تلفیقی زعفران، پسته وگل محمدی به عنوان نوعی عملیات کشاورزی اقلیم هوشمند برای اگرواکوسیستم های خشک ایران

ارائه شده توسط

جناب آقای دکتر محمدرضاداوری، سرکار خانم دکتر مینا استقامت و سرکارخانم مهندس الهام زنگارکی

موسسه کیمیای سبز کسب این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض نموده امید است در همه مراحل زندگی خود موفق و پیروز باشند.

برای دریافت پوستر طرح به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://foris.fao.org

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت