سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

مجمع عمومی سالیانه موسسه برگزار شد.

مجمع عمومی موسسه سه شنبه 10 شهریور ماه راس ساعت 16 با حضور حداکثر اعضا پیرو فراخوان صورت گرفته با دستور کار:

 - انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس

- ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی

 برگزار شد.

طی این جلسه گزارش اجرایی موسسه توسط کارگروه های کودکان، محیط زیست، بانوان و آموزش ارائه شد.

در ادامه آقای نادری بازرس موسسه گزارش مالی را ارائه و صورتهای مالی به تصویب مجمع عمومی رسید.

سپس ضمن تشکیل هیات رئیسه سنی هر یک از کاندیداها خود را معرفی نمودند و فرآیند رای گیری انجام شد، که اعضای هیات مدیره و بازرس به شرح زیر انتخاب شدند:

 - آقایان دکتر سیاوش آقاخانی، علی شمسی، حمید بوالحسنی، دکتر محمدرضا داوری و خانم ساناز آقاخانی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم مریم لطیفی و آقای منصور حیدری به عنوان اعضای علی البدل

آقای محمد نادری به عنوان بازرس اصلی و

سرکار خانم بهرامی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 

 

.

نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت