سه شنبه, 09 26th

Last updateD, d M Y ga

اولین جلسه مجمع عمومی موسسه کیمیای سبزدر سال 93 برگزار شد

 

اولین جلسه مجمع عمومی موسسه کیمیای سبز در سال جدید (مورخ 25 تیر 93 ) در محل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی با حضور دکتر آقاخانی و اعضای کار گروه ها برگزار شد.


نظرسنجی

فعالیت موسسه زیست محیطی کیمیای سبز را چگونه ارزیابی میکنید؟

آمار بازدید از سایت