مجمع عمومی سالیانه موسسه کیمیای سبز برگزار شد.

⭕️ مجمع عمومی سالیانه موسسه کیمیای سبز مرکزی برگزار شد ⭕️ ✳️ مجمع عمومی موسسه کیمیای سبز با دستور کار: ➖ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ➖انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ➖ارائه گزارش عملکرد مالی و اجرایی موسسه در سال ۱۳۹۵  🔅در تاریخ ۲۴ آبان ماه در ساعت ۱۵ برگزار🔅 و […]