منشور اخلاقی سازمان مردم نهاد «کیمیای سبز»

ما اعضا «کیمیای سبز» در محضرپیشگاه عدل الهی و وجدان بیدار خود، آگاهانه سوگند می خوریم: – با اتکا  به سر منشا خلقت  و  آفرینش. – عاشقانه در حفاظت از طبیعت زمین به عنوان یک نیروی داوطلب خواهیم کوشید و در این زمینه از هیچ کوشش مفیدو سازنده ای دریغ نخواهیم نمود. – ما به […]

معرفی موسسه

موسسه کیمیای سبز(مرکزی) سازمان مردم نهادی(NGO) است، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که داوطلبانه به منظور نشر آگاهی و احقاق حقوق شهروندی و با ارائه آموزشهای عمومی(فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی) و مشارکت مردمی در جهت حفظ، احیا و توسعه طبیعت زمین می کوشد. کیمیای سبز در ۷ شهریور ماه ۱۳۸۴ تاسیس شد و پس از ارائه […]